تبلیغات،محل قرار گیری بنر بالای وبسایت *موارد استفاده گذاردن بنر تبلیغاتی در بالای وبسایت،کنار لوگو *خصوصیات قابلیت ارسال بنر تبلیغاتی خود و یا مشتریان در بالای وبسایت به صورت فایل JPG ،Flash ، در اندازه ی 450 در 60