*موارد استفاده #نمایش فیلم از وبسایت یوتوب *خصوصیات #قابلیت قرار دادن عکس کوچک برای فیلم مربوطه #قابلیت کلیک بر روی عکس کوچک و نشان دادن محتوای آیتم #قابلیت قرار دادن شناسه فیلم از وبسایت یوتوب برای نمایش #قابلیت قرار دادن متن توضیحات برای آیتم #قابلیت ممتاز نشان دادن یک و یا چند آیتم مابین بقیه آیتمها #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو