*موارد استفاده #نمایش عناوین آیتمهای دلخواه شما و لینک شدن به آن #نمایش عناوین اخبار و لینک به آن خبر مربوطه #و غیره *خصوصیات #قابلیت قرار دادن عکس کوچک #قابلیت قرار گرفتن 50 عدد عکس در هر صفحه #قابلیت قرار دادن عکس png بدون بک گراند برای هر آیتم #قابلیت قرار دادن لینک داخلی و یا خارجی برای هر آیتم #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو