*موارد استفاده #قابل استفاده به عنوان صفحه اصلی و دسترسی سریع به صفحات داخلی و یا خارجی #و غیره *خصوصیات #قابلیت قرار دادن چندین عکس بزرگ #قابلیت قرار دادن 8 عکس کوچک #قابلیت لینک شدن عکسها به منوهای داخلی و خارجی #قابلیت قرار دادن فایل به منظور دانلود برای کاربران #قابلیت نوشتن شعار و یا اخبار تک خطی و لینک شدن آنها به منوهای داخلی ویا خارجی #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو