*موارد استفاده #نمایش عناوین آیتمهای دلخواه شما و لینک شدن به آن #نمایش عناوین اخبار و لینک به آن خبر مربوطه #و غیره *خصوصیات #قابلیت قرار دادن عکس کوچک #قابلیت قرار دادن فایل به منظور دانلود برای کاربران #قابلیت قرار دادن لینک داخلی و یا خارجی برای هر آیتم #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو