*موارد استفاده #نمایش عناوین مقالات و یا کتب و گذاردن فایل و یا لینک دانلود برای آنها #نمایش اخبار #معرفی محصولات بدون قیمت و عکس بزرگ #و غیره *خصوصیات #قابلیت قرار دادن عکس کوچک #قابلیت قرار دادن فایل به منظور دانلود برای کاربران #قابلیت قرار دادن لینک داخلی و یا خارجی برای هر آیتم #قابلیت درج تاریخ برای هر آیتم #قابلیت قرار دادن توضیح مختصر برای آیتم #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو