*موارد استفاده #نشان دادن یک نمودار آماری مانند روند فروش یک محصول #روند پیشرفت یک پروژه،روند سود و یا زیان یک آیتم در یک زمان مشخص #و غیره *خصوصیات #قابلیت تعیین چند نقطه بر روی یک محور که سیستم با وصل کردن نقاط به یکدیگر آن را به صورت یک نمودار نمایش می دهد #قابلیت تعریف عنوان برای هر یک از نقاط بر روی نمودار #قابلیت متغیر بودن رنگ هر نقطه بر روی نمودار #قابلیت قرار دادن لینک داخلی و یا خارجی بر روی نقاط #قابلیت گذاشتن عکس بزرگ بعنوان بک گراند منو