ساختار این سیستم سایت ساز به نحوی طراحی شده که شرکت ها و اشخاصی که در زمینه طراحی با فلش دارای تخصص هستند میتوانند پکیج های طراحی شده توسط خود را به این سیستم اضافه نمایند @about12@L=50@H=272@ نکاتی که این دسته از افراد باید مورد توجه داشته باشند این است که فایل ساخته شده میبایست با فرمت فلش پلیر 8 و ActionScript دو ، خروجی گرفته شده و ساخته شده باشد @about13@L=50@H=272@ توسعه دهندگان و Developers میتوانند فایل های خود را از طریق پنل ادمین خود بخش setting منوی تغییر موارد کلی در بخش پکیج ها با توجه به راهنمایی که در این قسمت موجود است فایل های خود را بارگذاری و به سیستم اضافه نمایند