Go To Full Flash Version


ساختار اين سيستم سايت ساز به نحوي طراحي شده که شرکت ها و اشخاصي که در زمينه طراحي با فلش
داراي تخصص هستند ميتوانند پکيج هاي طراحي شده توسط خود را به اين سيستم اضافه نمايند
نکاتي که اين دسته از افراد بايد مورد توجه داشته باشند اين است که فايل ساخته شده ميبايست با فرمت
فلش پلير 8 و ActionScript دو ، خروجي گرفته شده و ساخته شده باشد
توسعه دهندگان و Developers ميتوانند فايل هاي خود را از طريق پنل ادمين خود بخش setting منوي
تغيير موارد کلي در بخش پکيج ها با توجه به راهنمايي که در اين قسمت موجود است فايل هاي خود را بارگذاري
و به سيستم اضافه نمايند


site by : FFGCMS http://www.ffgcms.com | http://www.flyingfeathery.com Download FlashPlayer For Win | Download FlashPlayer For Mac OSX