در طراحي ساختار اين سيستم براي رفع نياز سليقه ها و نياز هاي گوناگون استفاده از پکيج ها ي مختلف توسط
کاربران را مد نظر قرار داده است ، بدين شکل که شما با توجه به نياز هاي خود ميتوانيد پکيج هايي را براي استفاده
در سايت خود خريداري نماييد ، ليست کامل و مشخصات اين پکيج ها از طريق منوي مربوطه قابل مشاهده ميباشد
در کل دو نوع پکيج اصلي در نظر گرفته شده
پکيج هاي صفحه ورودي
اين دسته از پکيج ها از لحاظ ساختار به نحوي طراحي گرديده که براي نمايش در صفحه اصلي و ورودي سايت مناسب
ميباشد ، داراي دسته بندي ها و مشخصه هاي گوناگون و متنوع با توجه به هر نوع سليقه و نياز ميباشند
ليست کامل اين پکيج ها از طريق لينک زير قابل مشاهده ميباشد
پکيج هاي صفحه ورودي

پکيج هاي اصلي
اين دسته از پکيج ها از تنوع بالاتري برخوردار بوده و جهت نمايش گالري عکس ، محصولات و غيره در تنوع و
چيدمان هاي مختلف اين امکان را به کاربر ميدهد تا از تنوع بالايي در نمايش اطلاعات دلخواه خود بهره مند باشد
انواع اين نوع پکيج ها را نيز ميتوانيد از طريق لينک زير مشاهده نماييد
پکيج هاي اصلي

سازندگان اين سيستم سعي دارند تا در بازه هاي زماني مختلف پکيج هاي جديد و متنوع تري را به اين
سيستم اضافه نمايند تا کاربران قدرت انتخاب بالايي براي نيل به اهداف و سليقه خود داشته باشندsite by : FFGCMS http://www.ffgcms.com , http://www.flyingfeathery.com